Home

News

Problems

FAQ

Registration

Winners

History

Contact

 

Winners

You may click the following links to see the Video shows of the Top 3:
1. 
Video Shows of Problem A: cada0019, cada0031, cada0032
2. 
Video Shows of Problem B: cada0136, cada0095, cada0129
3. 
Video Shows of Problem C: cada0094, cada0027
4. 
Video Shows of all Top X:
     cada0039, cada0051, cada0036, cada0097 (Problem A)
    cada0124, cada0145, cada0083
, cada0072, cada0006, cada0123 (Problem B)
    cada0010
(Problem C)

You may also click the following links to see the presentations of our contest chair and topic chairs in the Award Ceremony at ICCAD Virtual Conference:
1. Presentation of Problem B


Congrats to:

First Place of Problem A
He-Teng Zhang, Yu-Liang Wu, Xing Wei, Tak-Kei Lam, Yi Diao, Alan Mishchenko
Team ID:
cada0019

Second Place of Problem A
Yen-Ju Lee, Pin-Chun Yu, Meng-Hung Chen, Guo-Wei Ho
Advisor: Prof. Chung-Yang Huang                                               
Team ID:
cada0031

Third Place of Problem A
Yong-Fong Chang, Yu-Cheng Lee, Hsiao-Lun Liu, Yu-Chuan Yen,
Advisor: Prof. Ting-Chi Wang, Prof. Yung-Chih Chen
Team ID:
cada0032

Honorable Mention of Problem A
Yukio Miyasaka, Xinpei Zhang, Mingfei Yu, Qingyang Yi, Ryogo Koike, Takemaru Kadoi,
Advisor: Prof. Masahiro Fujita
Team ID:
cada0097

--------------------------------------------------------------------------------------------
First Place of Problem B
Canhui Luo, Jinghu Liang, Zhenxuan Xie
Advisor: Dr. Zhouxing Su, Prof. Zhipeng Lü
Team ID:
cada0136

Second Place of Problem B
Xinshi Zang, Fangzhou Wang, Jinwei Liu,
Advisor: Prof. Evangeline F.Y. Young, Prof. Martin D.F. Wong
Team ID:
cada0095

Third Place of Problem B
Peng Zou
Advisor: Prof. Jianli Chen, Prof. Jun Yu
Team ID:
cada0129

Honorable Mention of Problem B

Fuheng Shen, Yangjie Mei
Advisor: Prof. Ziran Zhu, Prof. Jun Yang
Team ID:
cada0006

--------------------------------------------------------------------------------------------
First Place of Problem C
Shiju Lin, Jinwei Liu, Tianji Liu
Advisor: Prof. Evangeline F.Y. Young
Team ID:
cada0094

Second Place of Problem C

Chun-Lin Ko, Yu-Tzu Chang, Po-Chun Wang
Advisor: Prof. Mark Po-Hung Lin
Team ID: cada0027

Honorable Mentions of Problem C
Rui Li, Lin Li
Advisor: Prof. Yajun Ha
Team ID:
cada0010


Please accept our heartiest congratulations!!


 

 
Copyright © 2021 CAD Contest. All Rights Reserved.